بسم الله الرحمن الرحیم

73 فرقه (فرقه شناسی)

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) : امت من بر ۷۳ فرقه تقسیم خواهند شد که فقط یک گروه از آن در بهشت و ۷۲ فرقه در دوزخ خواهند بود

دانلود کتاب آشنایی با ادیان بزرگ حسین توفیقی

آشنایی با ادیان بزرگ

آشنایی با ادیان بزرگ
 نام پدیدآور : حسین توفیقی
عناوین اصلی کتاب شامل:
1- کلیات؛ کتابنامه؛

2- ادیان ابتدایی؛ کتابنامه؛

3- ادیان ملل گذشته؛ کتابنامه؛ کتابنامه؛

5- چین و ژاپن؛ کتابنامه؛

6- ایران باستان؛ کتابنامه؛

7- یهودیت؛ کتابنامه؛

8- مسیحیت؛ کتابنامه؛

9- عرب قبل از اسلام؛ کتابنامه؛

پی نوشتها

دانلود در ادامه مطلب

دانلود کتاب دو مکتب در اسلام اثر علامه مرتضی عسکری ره

کلیاتی در مورد فرقه جبریه

جَبْریّه، طرف‌دارانِ گرایشی اعتقادی‌اند که افعال انسانی را مخلوق خدا می‌دانستند و اختیار انسان را نفی می‌کردند.

فهرست مندرجات
۱ - معرفی فرقه جبریه
       ۱.۱ - عدم استقلال جبریه
       ۱.۲ - جبریه در فهرست فرقه‌های مبتدع
       ۱.۳ - جبریه در آثار فرقه‌نگاری زیدی و اسماعیلی
       ۱.۴ - اختلاف در دسته‌بندی‌ها
       ۱.۵ - چگونگی ظهور جبریه
       ۱.۶ - اقدام حسن بصری
       ۱.۷ - قدریه از مخالفان بنی امیه
       ۱.۸ - گزارش قاضی عبد الجبار
       ۱.۹ - تقسیم جبریه به سه گروه
              ۱.۹.۱ - نمایندۀ دسته اول
              ۱.۹.۲ - نمایندۀ دسته دوم
              ۱.۹.۳ - بزرگ‌ترین گروه جبرگرا
       ۱.۱۰ - آیات قرآنی مورد توجه جبرگرایان
       ۱.۱۱ - زمینه گرایش به جبر
       ۱.۱۲ - اتهام معبد جهنی
       ۱.۱۳ - جبریه در معرض انتقاد
       ۱.۱۴ - اشاعره معتقد به خلق افعال عباد
۲ - اختلاف در کافربودن جبریه
۳ - فهرست منابع
۴ - پانویس
۵ - منابع

آشنایی اجمالی با فرقه جبریه و جهیه

چکیده

1 - جبریه به دو دسته خالصه و متوسطه تقسیم می‌شوند. گروه نخست براى انسان هیچ قدرتى قائل نیست و همه را به خدا نسبت می‌دهد و گروه دوم براى آدمى قدرت را اثبات می‌کند ولى آن را در فعل مؤثر نمی‌داند.

2 - اینکه عقیده به جبر در چه زمانى در میان مسلمانان مطرح شده روشن نیست ولى در قرن اول هجرى گروه‌هایی با عقیده به جبر یافت شده‌اند. در کتب فرق و مذاهب اولین فرقه اى که به نام جبریه نامیده شده مرجئه جبریه هستند. و تنها فرد معتقد به ارجاء و جبر که آراى او در دست است جهم بن صفوان است و جهمیه همان گروهی‌اند که جبریه خالص و محض‌اند.

3 - عقاید مهم جهمیه از این قرار است:

الف ) شناخت خدا براى ایمان کافى است و اقرار و عمل خارج از ایمان است.

ب ) انسان مجبور است و اراده و اختیارى از خود ندارد.

ج ) خداوند را نمی‌توان به صفتى از صفاتى که مخلوقات را به آن توصیف می‌کنیم توصیف کرد.

د) کلام خدا حادث است و مخلوق.

ه‍) علم خدا به امور حادث، حادث است.

و) خداوند را حتى در قیامت هم نمی‌توان دید.

ز) بهشت و جهنم ابدى نیستند.

آشنایی اجمالی با فرقه قدریه «مفوضه»

چکیده

1 - در آغاز نام قدریه بر طرفداران قضا و قدر الهى اطلاق مى شد ولى به تدریج درباره منکران قضا و قدر به کار رفت که امروزه هم همین معنا از آن متبادر مى شود. به این افراد مفوضه هم گفته مى شود و تفویض به معناى واگذارى انجام کارها به خود انسان است .

2 - قدریه نخستین همان مرجئه قدریه هستند که دو اعتقاد مهم داشته اند: اعتقاد به ارجاء و اعتقاد به تفویض و نفى تقدیر الهى . مهمترین افراد این گروه معبد جهنى و غیلان دمشقى است .

3 - در فرهنگ سیاسى و دینى مسلمین انگیزه هاى کافى براى طرح مساءله جبر و اختیار بوده و لذا نمى توان منشاء پیدایش قدریه را متکلمان نصرانى یا فلاسفه یونانى دانست .

4 - در باب قدریه نخستین سه احتمال وجود دارد:

الف ) آنها تنها آن قضا و قدر الهى را انکار مى کردند که به نفى آزادى و اثبات جبر بینجامد.

ب ) هدف اصلى آنها مبارزه با بنى امیه و عقیده جبر بود ولى چون نمى توانستند میان آزادى انسان و تقدیر الهى جمع کنند، منکر تقدیر الهى شدند.

ج ) اساسا در پى نفى قضا و قدر الهى بودند.

کلیاتی درباره فرقه مرجئه

فهرست مندرجات این پست:

۱ - تاریخچه آغاز مرجئه

۲ - عقیده فرقه مرجئه

۳ - معنای کلمه ارجاء

۴ - پایه‌گذار فرقه مرجئه

۵ - روش فکری مرجئه

۶ - آثار تدوین شده درباره مرجئه

۷ - وضعیت کنونی فرقه مرجئه

۸ - اصول عقاید مرجئه

۹ - شاخه‌های فرقه مرجئه

       ۹.۱ - مرجئه خوارج

       ۹.۲ - مرجئه قدریّه

       ۹.۳ - مرجئه جبریّه

آشنایی اجمالی با فرقه مرجئه

چکیده

1. کلمه ارجاء دو معنى دارد: تاءخیر انداختن و امید دادن . اطلاق این نام به معناى نخست بر گروهى خاص به دلیل آن است که آنها رتبه عمل رامؤ خر از رتبه ایمان و خارج از آن دانستند، و اطلاق آن به معناى دوم به این دلیل بود که آنها به گناهکاران امید بخشیده شدن مى دادند، چون معصیت را براى ایمان مضر نمى دانستند.

2.  مرجئه به چندین فرقه و مذهب مختلف اطلاق شده که برخى جنبه سیاسى و برخى جنبه کلامى دارند.

3 .اولین گروه از مرجئه در قرن اول هجرى در جریان شورش بر علیه عثمان پیدا شدند که مى گفتند قضاوت درباره حق و باطل بودن عثمان و على علیه السلام را باید تا روز قیامت به تاءخیر انداخت . این اعتقاد آنها در مقابل این اعتقاد خوارج نخستین است که على علیه السلام و عثمان را کافر مى دانستند.

4. گروه دیگرى از مرجئه که در اصل گروهى سیاسى بودند قائل به تبعیت از حاکم وقت ولو معاویه و یزید بودند و همه اهل قبله را مؤ من و مسلمان مى دانستند و خواهان قطع جنگ و خونریزى بودند.

5. به دنبال این عقاید سیاسى ، برخى براى توجیه دینى ارجاء سیاسى به فکر یافتن مبانى کلامى آن بر آمدند و به این ترتیب ارجاء کلامى پیدا شد. آنها رتبه عمل را متاءخر از ایمان مى دانستند.

6. همانند مقابله مرجئه با خوارج در آراى سیاسى ، در آراى کلامى هم مرجئه در نقطه مقابل خوارج قرار دارند. عقاید کلامى این دو گروه ، بیان دو نقطه افراط و تفریط در باب ایمان و کفر است . یکى فاسق را کافر و مستحق قتل مى داند و دیگرى ایمان او را مساوى ایمان انبیا و اولیا و صالحین مى داند

علل پیدایش فرقه ها در جهان اسلام

چکیده:

1- پیدایش مذاهب مختلف در اثر پیدایش اختلافات میان مسلمانان بوده است که علل این اختلافات عبارت اند از: الف ) خلاء رهبرى مورد قبول همه مسلمین پس از پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله )؛ ب ) تعصبات قبیله اى ؛ ج ) پیروى از هواى نفس گرایش به منافع مادى و لجاجت ؛ د) فتوحات مسلمین و گسترش حوزه جغرافیایى اسلام و ورود ادیان و عقاید دیگر
2- اولین اختلاف اعتقادى مهم ، اختلاف بر سر امامت و خلافت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) بود که سب پیدایش دو فرقه اهل تسنن و شیعه شد.
3- دومین اختلاف در سپاه امام على علیه السلام در سالهاى 36 و 37 ه‍ رخ داد که مبداء پیدایش فرقه خوارج شد. فرقه هاى مرجئه و معتزله نیز در واکنش به آراى خوارج شکل گرفتند.
4- اختلاف سوم در مورد مساءله جبر و اختیار انسان بود که به پدید آمدن فرقه جبریه و قدریه انجامید.

کلیاتی در مورد فرقه خوارج

چکیده

1. خوارج به معناى عام جمع خارجى به معناى شورشى است و معناى خاص به کسانى گفته مى شود که در جنگ صفین در مقابل امام على (علیه السلام) شوریدند. به آنها مارقین هم گفته مى شود.

ابن ملجم قاتل حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) از این فرقه است!

2 - مهمترین اعتقاد خوارج این است که مرتکب کبیره را کافر مى دانستند. این اعتقاد لوازم کلامى مهمى دارد.

3 - خوراج فرقه اى متعددى دارند که مهمترین آنها عبارت اند از:

الف ) محکمة الاولى : که همان شورشیان در مقابل امام على (علیه السلام) هستند. آنها به کافر بودن گناهکار قائل بودند.

ب ) ازارقه : پیروان نافع بن ارزق است . آنا مخالف خود را مشرک و کافر مى دانستند، و کشتن آنها را مباح مى شمردند و خلود آنان در جهنم معتقد بودند.

ج ) نجدات یا نجدیه : پیروان نجدة بن عامر حنفى هستند. آنها جاهل به فروع دین را معذور مى دانند. به نظر آنها تنها گناهانى که شخص بر آنها اصرار ورزد موجب کفر و شرک است .

د) صفریه : به پیروان زیاد بن اصفر گفته مى شود. آنها کشتن اطفال و زنان مخالف خود را جایز نمى دانند. درباره کافر و مشرک بودن گناهکار چند نظریه میان آنها پیدا شده است .

ه ) اباضیه : مؤ سس این فرقه عبدالله بن اباض است . آنها معتدل ترین فرقه خوارج و تنها فرقه اى هستند که امروزه در برخى مناطق باقى مانده اند. آنها مرتکب کبیره را موحد دانسته ، قتل او را روا نمى دانند و معتقدند که کفر مرتکب کبیره کفر نعمت است نه کفر ملت و دین .

کتابخانه تخصصی فرقه شناسی (دانلود صدها کتاب در مورد وهابیت و سایر فرقه ها)

منوی موضوعات وبلاگ
سلام علیکم
به حول و قوه الهی این وبلاگ در تاریخ 19/10/1392 با هدف معرفی اجمالی فرق اسلامی و دفع شبهات وارده بر مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) یعنی مذهب حقه شیعه اثنی عشری از جانب سایر فرق به ویژه وهابیت راه اندازی شد!
در ضمن برخی با امکانات تبلیغی بسیار عظیمی که در اختیار دارند اینطور وانمود می کنند که مسلمانها دو دسته اند آنهم شیعه و سنی!!!
اما ما می خواهیم بگوییم مسلمانها ده ها فرقه اند که یکی از آنها شیعه است!!!
دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو موضوعی وبلاگ